Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I. A I. A
  I. B I. B
  I. D I. D
  I. E I. E
  II. A II. A
  II. B II. B
  II. C II. C
  II. D II. D
  II. E II. E
  III. A III. A
  III. B III. B
  III. C III. C
  III. D III. D
  III. E III. E
  IV. A IV. A
  IV. B IV. B
  IV. C IV. C
  IV. D IV. D
  IV. E IV. E
  Jazykové laboratórium JL
  Odborná učebňa ADK1 ADK1
  Odborná učebňa ADK3 ADK3
  Odborná učebňa ADK4 ADK4
  Odborná učebňa CJ1 CJ1
  Odborná učebňa CJ2 CJ2
  Odborná učebňa CJ3 CJ3
  Odborná učebňa CJ4 CJ4
  Odborná učebňa EKC1 EKC1
  Odborná učebňa EKC2 EKC2
  Odborná učebňa EKO1 EKO1
  Odborná učebňa EKO2 EKO2
  Odborná učebňa IKT IKT
  Odborná učebňa INF1 INF1
  Odborná učebňa INF2 INF2
  Odborná učebňa INF3 INF3
  Odborná učebňa IT1 IT1
  Odborná učebňa IT2 IT2
  Odborná učebňa IT3 IT3
  Odborná učebňa MAT MAT
  Odborná učebňa NAB NAB
  Odborná učebňa SLJ SLJ
  Odborná učebňa SPV SPV
  Odborná učebňa TVZ TVZ
  Odborná učebňa UECF UECF
  Posilovňa POS
  Spoločenská miestnosť SPM
  Telocvičňa TEL
  V. E V. E

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Watsonova 61, 040 01 Košice
  • +421 55 6333253
    fax: +421 55 7999484

Fotogaléria