• Škola so 125 ročnou históriou
    • 1897 - zriadením prvej triedy vyššej hospodárskej školy začalo vyučovanie v novej budove na Moyzesovej ulici
    • Získaj náskok vo vzdelaní a kariére
    • Vďaka jazykovej príprave a odborným znalostiam sú tvoje možnosti doslova neobmedzené
    • Nadobudni praktické znalosti už na strednej škole
    • Objav svet financií a bankovníctva
    • Sme školou s bohatou viac ako 120 ročnou históriou. Kladieme dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer.
    • Vybavenie školy
    • 25 odborných učební, aula, 20 základných učební, telocvičňa, posilňovňa, žiacka knižnica, školský bufet, školská jedáleň, wifipointy
    • Štátne skúšky
    • Anglický jazyk úroveň C1
     Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie