Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  I. A I. A Rozvrh
I. A
  I. B I. B Rozvrh
I. B
  I. D I. D Rozvrh
I. D
  I. E I. E Rozvrh
I. E
  II. A II. A Rozvrh
II. A
  II. B II. B Rozvrh
II. B
  II. D II. D Rozvrh
II. D
  II. E II. E Rozvrh
II. E
  III. A III. A Rozvrh
III. A
  III. B III. B Rozvrh
III. B
  III. C III. C Rozvrh
III. C
  III. D III. D Rozvrh
III. D
  III. E III. E Rozvrh
III. E
  IV. A IV. A Rozvrh
IV. A
  IV. B IV. B Rozvrh
IV. B
  IV. C IV. C Rozvrh
IV. C
  IV. D IV. D Rozvrh
IV. D
  IV. E IV. E Rozvrh
IV. E
  Jazykové laboratórium JL Rozvrh
  Odborná učebňa ADK1 ADK1 Rozvrh
  Odborná učebňa ADK3 ADK3 Rozvrh
  Odborná učebňa ADK4 ADK4 Rozvrh
  Odborná učebňa CJ1 CJ1 Rozvrh
  Odborná učebňa CJ2 CJ2 Rozvrh
  Odborná učebňa CJ3 CJ3 Rozvrh
  Odborná učebňa CJ4 CJ4 Rozvrh
  Odborná učebňa EKC1 EKC1 Rozvrh
  Odborná učebňa EKC2 EKC2 Rozvrh
  Odborná učebňa EKO1 EKO1 Rozvrh
  Odborná učebňa EKO2 EKO2 Rozvrh
  Odborná učebňa IKT IKT Rozvrh
  Odborná učebňa INF1 INF1 Rozvrh
  Odborná učebňa INF2 INF2 Rozvrh
  Odborná učebňa INF3 INF3 Rozvrh
  Odborná učebňa IT1 IT1 Rozvrh
  Odborná učebňa IT2 IT2 Rozvrh
  Odborná učebňa IT3 IT3 Rozvrh
  Odborná učebňa MAT MAT Rozvrh
  Odborná učebňa NAB NAB Rozvrh
  Odborná učebňa SLJ SLJ Rozvrh
  Odborná učebňa SPV SPV Rozvrh
  Odborná učebňa TVZ TVZ Rozvrh
  Odborná učebňa UECF UECF Rozvrh
  Posilňovňa POS Rozvrh
  Spoločenská miestnosť SPM Rozvrh
  Telocvičňa TEL Rozvrh
  V. D V. D Rozvrh
V. D
  V. E V. E Rozvrh
V. E

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Watsonova 61, 040 01 Košice
  • +421 55 6333253
    fax: +421 55 7999484

Fotogaléria